Polish Czech English German Italian Russian

See other templatesOpolska E-szkoła

Home

Artykuły

KLASA HUMANISTYCZNA

KLASA HUMANISTYCZNA

DLA KOGO?

Lubisz czytać? Pasjonujesz się literaturą i kulturą, historią i światem współczesnym? Interesuje Cię film i teatr? Myślisz twórczo i jesteś osobą kreatywną? Wnikliwie obserwujesz życie społeczne i angażujesz się w działania prospołeczne i artystyczno - kulturalne. Wybierz klasę humanistyczną!

CO DALEJ?

Kim można zostać po ukończeniu klasy humanistycznej? Studentem prawa, administracji, dziennikarstwa, socjologii, kulturoznawstwa, historii, politologii, pedagogiki, psychologii, studiów filologicznych, artystycznych (szkoła teatralna i filmowa) i wielu innych kierunków humanistycznych. 

Języki obce

(dwa do wyboru)

język angielski lub język hiszpański lub język niemiecki

PRZEDMIOTY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA

obowiązkowo - język polski

dodatkowo do wyboru – jeden lub dwa spośród: język obcy, matematyka, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

Przedmioty   punktowane

w procesie rekrutacji

język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena spośród ocen z dwóch języków), historia

INFORMACJE DODATKOWE

- Uczestnictwo w zajęciach umożliwiających poznanie warsztatu pracy dziennikarza i sposobów przetwarzania multimediów, a także w warsztatach teatralnych.

- Kształcenie kompetencji społecznych, ułatwiających późniejsze odnalezienie się na nowoczesnym rynku pracy.

- Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Informatyki PWSZ w Nysie z zakresu wykorzystania nowych technologii, sposobów dystrybuowania i przetwarzania treści multimedialnych, tworzenia i zarządzania usługami WEB.

- Uczestnictwo w wykładach o tematyce historycznej i społecznej prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytucji kultury.

- Udział w spotkaniach z m.in. poetami, aktorami, prawnikami, etykami, politykami.

 

Adres ePUAP

/UMOtmuchow/SkrytkaESP

Covid

covid

Kanał YT

 

yb1

Najnowsze filmiki z uroczystości szkolnych na kanale YouTube

1. Dni Otwarte

2. Zakonczenie klas maturalnych

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK

Wolny moduł

Native RTL Support

Sport szkolny

Easy to start

Free business joomla templates