Polish Czech English German Italian Russian

See other templatesOpolska E-szkoła

Home

Artykuły

TECHNIKUM GEODEZYJNE

TECHNIKUM GEODEZYJNE

DLA KOGO?

Pierwszy na budowie...? A kto...? Oczywiście, że geodeta, który dokonuje pomiaru działek i gruntów przed podjęciem na nich budowy. Bez geodety nie rozpoczniesz budowy domu, marketu, biurowca czy autostrady. Oprócz tworzenia pomiarów gruntów, geodeta zajmuje się także sporządzaniem map oraz pomiarów geodezyjnych.

CO DALEJ?

Technik geodeta ma przed sobą wiele możliwości. Rynek pracy pozwala geodecie podjąć pracę w firmach zajmujących się tworzeniem map, pomiarami terenu, obsługą inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych oraz opracowaniem dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami, jak również w urzędach, jednostkach administracji państwowej (wydziały geodezji). Możesz kontynuować naukę na studiach politechnicznych, technicznych, uniwersyteckich na kierunkach m.in. geodezja, budownictwo, inżynieria środowiska, geografia, geologia, kartografia, górnictwo.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena spośród ocen z dwóch języków obcych), geografia

Dodatkowe informacje

- Zajęcia prowadzone w oparciu o najnowszą podstawę programową, przygotowującą do prowadzenia prac geodezyjnych wynikających bezpośrednio z potrzeb rynku pracy.

- Nauczysz się, jak posługiwać się sprzętem geodezyjnym, jak tyczyć trasy, budynki, mosty i inne obiekty inżynierskie, a także sporządzać dokumentację geodezyjną z tych prac.

- Poznasz nowoczesne geodezyjne programy komputerowe, wykorzystywane w firmach geodezyjnych.

- Technik geodeta przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie dwóch kwalifikacji:

BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów.

BUD. 19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

- Zajęcia mają charakter praktyczny - ćwiczenia, pracownie oraz teoretyczny – wykłady.

- Zapewniamy pełne przygotowanie do egzaminów państwowych, w wyniku których otrzymasz uprawnienia zawodowe i dyplom technika geodety.

- Uczniowie odbywają praktykę w profesjonalnych firmach geodezyjnych.

 

Adres ePUAP

/UMOtmuchow/SkrytkaESP

Covid

covid

Kanał YT

 

yb1

Najnowsze filmiki z uroczystości szkolnych na kanale YouTube

1. Dni Otwarte

2. Zakonczenie klas maturalnych

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK

Wolny moduł

Native RTL Support

Sport szkolny

Easy to start

Free business joomla templates