Polish Czech English German Italian Russian

See other templatesOpolska E-szkoła

HomeDla uczniów po szkole podstawowejTechnikumgeodezyjne

Technikum geodezyjne

TECHNIKUM GEODEZYJNE (PIĘCIOLETNIE)

DLA KOGO?

Pierwszy na budowie...? A kto...? Oczywiście, że geodeta, który dokonuje pomiaru działek i gruntów, przed podjęciem na nich budowy. Bez geodety nie rozpoczniesz budowy domu, marketu, biurowca czy autostrady. Oprócz tworzenia pomiarów gruntów, geodeta zajmuje się także sporządzaniem map oraz pomiarów geodezyjnych. Nie chcesz się nudzić, a działać, wybierz technikum geodezyjne!

CO DALEJ?

Technik geodeta ma przed sobą wiele możliwości. Rynek pracy pozwala geodecie podjąć pracę w firmach zajmujących się tworzeniem map, pomiarami terenu, obsługą inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych oraz opracowaniem dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami, jak również w urzędach, jednostkach administracji państwowej (wydziały geodezji). Rozwój geodezji pociąga za sobą konieczność definiowania jej nowych zadań, pojawiają się nowe dyscypliny tj. geomatyka, GIS, geodezja katastralna. W pracach wykorzystywane są nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również technika komputerowa z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych. Geodezja jest zatem zawodem przyszłości. Możesz kontynuować naukę na studiach politechnicznych, technicznych, uniwersyteckich na kierunkach m.in. geodezja, budownictwo, inżynieria środowiska, geografia, geologia, kartografia, górnictwo.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka

do wyboru inny wybrany przedmiot spośród: język obcy, historia, biologia, fizyka, geografia, chemia, informatyka, WOS

Przedmioty uwzględniane (punktowane) w procesie rekrutacji

(ocena z I i II przedmiotu)

język obcy (najwyższa ocena spośród ocen z dwóch języków obcych), geografia

Dodatkowe informacje

● zajęcia prowadzone w oparciu o najnowszą podstawę programową, przygotowującą do prowadzenia prac geodezyjnych wynikających bezpośrednio z potrzeb rynku pracy

● nauka z wykorzystaniem najnowszego sprzętu i oprogramowania wspomagającego pracę geodety:

- nauczysz się, jak posługiwać się sprzętem geodezyjnym, w jaki sposób wykonuje się pomiar oraz jak powstaje z danych pomiarowych mapa

- nauczysz się tyczyć trasy, budynki, mosty i inne obiekty inżynierskie, a także sporządzać dokumentacje geodezyjną z tych prac

- nauczysz się wyznaczać granice pomiędzy działkami w sytuacji sporu granicznego, wykonywać podział nieruchomości, a także obliczać i mierzyć w terenie pola powierzchni działek

- poznasz nowoczesne geodezyjne programy komputerowe, które są wykorzystywane w firmach geodezyjnych

  • technik geodeta przystępuje do 2 egzaminów w zakresie:

1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów.

2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

● zajęcia dostosowane do najnowszych potrzeb rynku pracy, w nowoczesnych i doskonale wyposażonych pracowniach komputerowych

zajęcia mają charakter praktyczny - ćwiczenia, pracownie oraz teoretyczny - wykłady, szkoła w pełni przygotowuje do egzaminów państwowych, w wyniku których, absolwent otrzymuje uprawnienia zawodowe i tytuł technika geodety

● uczniowie odbywają praktykę w profesjonalnych firmach geodezyjnych

● szkoła umożliwia uczniowi odbycie stażu zawodowego

Kanał YT

NEW splat red

yb1

Najnowsze filmiki z uroczystości szkolnych na kanale YouTube

1. Dni Otwarte

2. Zakonczenie klas maturalnych

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK

Wolny moduł

Native RTL Support

Sport szkolny

Easy to start

Free business joomla templates