Polish Czech English German Italian Russian

See other templatesOpolska E-szkoła

HomeDo pobrania

Wydawanie duplikatów dokumentów

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych § 22 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.)

II. Opłaty: Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt. 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł. i 9,00 zł za legitymację szkolną.
Opłatę (zgodnie z zapisem § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy: 

 

 

III. Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek można złożyć:
1) przesłać na adres: Zespół Szkół w Otmuchowie ul.Krakowska 36
2) w sekretariacie szkoły.

Wniosek o duplikat świadectwa

Wniosek o duplikat legitymacji

Druk zwolnienia z W-F

Adres ePUAP

/UMOtmuchow/SkrytkaESP

Covid

covid

Kanał YT

 

yb1

Najnowsze filmiki z uroczystości szkolnych na kanale YouTube

1. Dni Otwarte

2. Zakonczenie klas maturalnych

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK

Wolny moduł

Native RTL Support

Sport szkolny

Easy to start

Free business joomla templates