Polish Czech English German Italian Russian

See other templatesOpolska E-szkoła

HomeO szkoleDyrekcjarekrutqcja2022

TECHNIKUM GEODEZYJNE

TECHNIKUM GEODEZYJNE

DLA KOGO?

Pierwszy na budowie...? A kto...? Oczywiście, że geodeta, który dokonuje pomiaru działek i gruntów przed podjęciem na nich budowy. Bez geodety nie rozpoczniesz budowy domu, marketu, biurowca czy autostrady. Oprócz tworzenia pomiarów gruntów, geodeta zajmuje się także sporządzaniem map oraz pomiarów geodezyjnych.

CO DALEJ?

Technik geodeta ma przed sobą wiele możliwości. Rynek pracy pozwala geodecie podjąć pracę w firmach zajmujących się tworzeniem map, pomiarami terenu, obsługą inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych oraz opracowaniem dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami, jak również w urzędach, jednostkach administracji państwowej (wydziały geodezji). Możesz kontynuować naukę na studiach politechnicznych, technicznych, uniwersyteckich na kierunkach m.in. geodezja, budownictwo, inżynieria środowiska, geografia, geologia, kartografia, górnictwo.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena spośród ocen z dwóch języków obcych), geografia

Dodatkowe informacje

- Zajęcia prowadzone w oparciu o najnowszą podstawę programową, przygotowującą do prowadzenia prac geodezyjnych wynikających bezpośrednio z potrzeb rynku pracy.

- Nauczysz się, jak posługiwać się sprzętem geodezyjnym, jak tyczyć trasy, budynki, mosty i inne obiekty inżynierskie, a także sporządzać dokumentację geodezyjną z tych prac.

- Poznasz nowoczesne geodezyjne programy komputerowe, wykorzystywane w firmach geodezyjnych.

- Technik geodeta przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie dwóch kwalifikacji:

BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów.

BUD. 19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

- Zajęcia mają charakter praktyczny - ćwiczenia, pracownie oraz teoretyczny – wykłady.

- Zapewniamy pełne przygotowanie do egzaminów państwowych, w wyniku których otrzymasz uprawnienia zawodowe i dyplom technika geodety.

- Uczniowie odbywają praktykę w profesjonalnych firmach geodezyjnych.

 

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

DLA KOGO?

Jeżeli komputer nie kojarzy Ci się wyłącznie z grami, a chciałbyś poszerzyć swoje informatyczne umiejętności, jeżeli wiążesz swoją przyszłość z nowymi technologiami, interesujesz się programowaniem czy grafiką, to wybierz szkołę informatyczną! Informatyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy w kraju i zagranicą.

CO DALEJ?

Po ukończeniu szkoły uzyskujesz dyplom technika informatyka. Możliwości zatrudnienia jest wiele. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę wszędzie tam, gdzie praca na komputerach jest podstawą działania – m.in.  banki, urzędy, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w produkcji/ dostawie sprzętu komputerowego. Technicy informatycy mogą podejmować pracę również w przemyśle, informatyzacja jest potrzebna przy procesie zarządzania i sterowania produkcją. Wśród tak bogatej oferty na pewno znajdzie się ciekawe zajęcie dla Ciebie. Klasa ta jest również przewidziana dla osób, które w przyszłości chcą studiować przedmioty ścisłe, techniczne, informatykę (różne specjalności) na uniwersytetach, politechnikach lub innych uczelniach technicznych.

Języki obce (do wyboru dwa spośród trzech)

język angielski, język hiszpański, język niemiecki

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena spośród ocen z dwóch języków obcych), informatyka

Dodatkowe informacje

- Zajęcia dostosowane do najnowszych potrzeb rynku pracy, w nowoczesnych i doskonale wyposażonych pracowniach komputerowych.

- Technik informatyk kształcić się będzie pod opiekąpracowników Instytutu Informatyki PWSZ w Nysie i przystąpi do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji zawodowych:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

- Zapewniamy pełne przygotowanie do egzaminów państwowych, w wyniku których otrzymasz uprawnienia zawodowe i dyplom technika informatyka.

- Zajęcia mają charakter praktyczny - ćwiczenia, pracownie oraz teoretyczny – wykłady.

- Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań w ramach zajęć z grafiki komputerowej oraz projektowania gier komputerowych.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Dodatkowe informacje

- Kształcenie trwa 3 lata i odbywa się w klasach wielozawodowych.

- Umiejętności związane z wykonywaniem przyszłego zawodu uczniowie zdobywają podczas zajęć praktycznych i kursów zawodowych.

- W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego, uprawniającego do otrzymania dyplomu.

- Możliwość kształcenia w następujących zawodach:

- sprzedawca

- kucharz

- fryzjer

- murarz-tynkarz

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektryk

- stolarz

- piekarz

- rolnik

- cukiernik

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- monter sieci i instalacji sanitarnych

- operator obrabiarek skrawających

- lakiernik samochodowy

- blacharz samochodowy

- dekarz

- cieśla

- ślusarz

- ogrodnik

 

KLASA STRAŻACKA

KLASA STRAŻACKA

DLA KOGO?

Marzysz, aby zostać strażakiem? Masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do tego zawodu? Cieszysz się dobrym stanem zdrowia? Twoją mocną stroną jest zdolność analitycznego myślenia? Chcesz poznać smak strażackiej służby, ale też zdobyć wiedzę i umiejętności? Wybierz klasę strażacką!

CO DALEJ?

Wybierając klasę strażacką, masz dużo większą szansę na rozpoczęcie służby lub nauki w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma też przeszkód w kontynuowaniu nauki w szkołach policyjnych czy uczelniach wojskowych. Możesz studiować na kierunkach politechnicznych czy uniwersyteckich takich, np. jak: ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, AWF (wychowanie fizyczne), bezpieczeństwo wewnętrzne (m.in. bezpieczeństwo: przeciwpożarowe, publiczne, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych).

Języki obce (dwa do wyboru)

język angielski lub język hiszpański lub język niemiecki

PRZEDMIOTY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA

obowiązkowo: chemia

dodatkowo do wyboru – jeden lub dwa spośród: język polski, język obcy, matematyka, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena spośród ocen z dwóch języków), chemia

INFORMACJE DODATKOWE

- Dodatkowy przedmiot - podstawy pożarnictwa (zagadnienia m.in. organizacyjno - prawne podstawy ochrony przeciwpożarowej, struktura organizacyjna i zadania PSP, zarządzanie kryzysowe, zasady działań ratowniczych i prowadzenia akcji gaśniczych, budowa i obsługa sprzętu gaśniczego i ratowniczego itp.).

- Zajęcia sprawnościowo - wytrzymałościowe przygotowujące do zawodu strażaka.

-Kurs przygotowujący do zawodu strażaka (dla wszystkich zainteresowanych uczniów).

- Współpraca z komendą powiatową i lokalnymi OSP (służba w szeregach OSP, umundurowanie), wyjazdy do jednostek straży pożarnej.

- Możliwość udziału w zajęciach edukacyjnych z zakresu: pływania, sportów walki, narciarstwa.

- Zajęcia teoretyczne w pomieszczeniach szkoły, natomiast zajęcia praktyczne w budynkach na bazie sprzętu jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP i OSP.

- Przeprowadzenie w trakcie nauki kursu podstawowego – strażaka ratownika OSP.

- Przygotowanie uczniów do udziału w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodów strażackich.

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE I PROMOCJA ZDROWIA

RATOWNICTWO MEDYCZNE I PROMOCJA ZDROWIA

DLA KOGO?

Od dawna marzysz o tym, aby pomagać człowiekowi i światu? Cenisz zdrowie własne i innych? Interesują Cię zawody z dziedziny medycyny? Chcesz poszerzyć wiedzę z zakresu biologii i chemii?

Wybierz klasę ratownictwo medyczne i promocja zdrowia.

CO DALEJ?

Klasa ratownictwo medyczne i promocja zdrowia przygotuje Cię do studiów medycznych, uniwersyteckich, politechnicznych. Możesz studiować na kierunkach m.in. medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, weterynaria, fizjoterapia, farmacja, dietetyka, biologia, chemia, biotechnologia, ochrona środowiska, psychologia, kosmetologia.

Języki obce

(dwa do wyboru)

język angielski lub język hiszpański lub język niemiecki

PRZEDMIOTY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA

obowiązkowo - biologia i/ lub chemia

dodatkowo do wyboru - jeden lub dwa spośród: język polski, język obcy, matematyka, WOS, historia, geografia, fizyka, informatyka

Przedmioty punktowane

w procesie rekrutacji

język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena spośród ocen z dwóch języków), biologia

INFORMACJE DODATKOWE

- Przedmioty rozszerzone prowadzone w doskonale wyposażonych klasopracowniach przy współpracy z Instytutami Pielęgniarstwa, Ratownictwa Medycznego, Zdrowia Publicznego oraz Kosmetologii PWSZ w Nysie.

- Dodatkowe przedmioty: ratownictwo medyczne i promocja zdrowia.

- Możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach i wykładach pracowników naukowych PWSZ w Nysie.

- Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z chemii i biologii oraz z zakresu pomocy przedmedycznej.

- Udział w spotkaniach m. in. z lekarzem, dietetykiem, kosmetologiem, ekologiem.

 

KLASA JĘZYKOWA

LICEUM - KLASA JĘZYKOWA

  1. DLA KOGO?
  1. Masz predyspozycje do nauki języków obcych? Jesteś ciekawy świata i ludzi? Interesujesz się kulturą i zwyczajami innych narodów? A może myślisz o podróżach? Marzysz o karierze na arenie międzynarodowej? Chcesz działać na krajowym lub zagranicznym rynku pracy? Wybierz klasę językową!

CO DALEJ?

Nieskończenie wiele możliwości. Znajomość języków otworzy Ci w przyszłości wiele drzwi. Klasa językowa przygotuje Cię do podjęcia studiów m.in. na kierunkach: europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, finanse, zarządzanie, etnologia, geologia, geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, administracja i inne. 

Języki obce (dwa do wyboru)

język angielski lub język hiszpański lub język niemiecki

PRZEDMIOTY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA

obowiązkowo - język obcy

dodatkowo do wyboru – jeden lub dwa spośród: język polski, matematyka, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena spośród ocen z dwóch języków), geografia

INFORMACJE DODATKOWE

- Nowatorskie i efektywne metody nauczania języka obcego z wykorzystaniem nowych technologii.

- Możliwość uczestniczenia w zajęciach, warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych PWSZ w Nysie.

- Zajęcia wzbogacone o spotkania z obcokrajowcami.

- Zajęcia umożliwiające poznanie warsztatu pracy dziennikarza i sposobów przetwarzania multimediów, kształcenie kompetencji społecznych, ułatwiających późniejsze odnalezienie się na nowoczesnym rynku pracy.

- Podnoszenie kompetencji językowych poprzez udział w organizowanych przez szkołę wymianach międzynarodowych i wycieczkach zagranicznych.

 

KLASA POLITECHNICZNA

LICEUM - KLASA POLITECHNICZNA

DLA KOGO?

Przedmioty ścisłe są Twoją mocną stroną? Masz predyspozycje matematyczne i myślisz technicznie? Chcesz z głową planować, kontrolować i zarządzać? Interesujesz się ekonomią i prawami rynku? A może lubisz obserwować zjawiska fizyczne lub przyrodnicze? Jeśli tak, to wybierz klasę politechniczną!

CO DALEJ?

Klasa politechniczna oferuje Ci wiele możliwości. Przygotuje Cię do studiów politechnicznych, ekonomicznych czy przyrodniczych na wielu kierunkach, takich jak np. matematyka, informatyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, marketing, geodezja, budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura, mechanika i budowa maszyn.

Języki obce (dwa do wyboru)

język angielski lub język hiszpański lub język niemiecki

PRZEDMIOTY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA

obowiązkowo - matematyka

dodatkowo do wyboru – jeden lub dwa spośród: język polski, język obcy, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena spośród ocen z dwóch języków), fizyka

INFORMACJE DODATKOWE

- Zajęcia z rozszerzonego zakresu matematyki i fizyki prowadzone w nowoczesnych pracowniach komputerowych z wykorzystaniem najnowszych programów czyniących matematykę jeszcze atrakcyjniejszą.

- Zajęcia umożliwiające poznanie warsztatu pracy dziennikarza i sposobów przetwarzania multimediów, kształcenie kompetencji społecznych, ułatwiających późniejsze odnalezienie się na nowoczesnym rynku pracy.

- Możliwość uczestniczenia w zajęciach i wykładach pracowników naukowych PWSZ w Nysie oraz Politechniki Opolskiej.

- Udział w spotkaniach m.in. z ekonomistami, architektami, finansistami, przedsiębiorstwami.

 

KLASA HUMANISTYCZNA

KLASA HUMANISTYCZNA

DLA KOGO?

Lubisz czytać? Pasjonujesz się literaturą i kulturą, historią i światem współczesnym? Interesuje Cię film i teatr? Myślisz twórczo i jesteś osobą kreatywną? Wnikliwie obserwujesz życie społeczne i angażujesz się w działania prospołeczne i artystyczno - kulturalne. Wybierz klasę humanistyczną!

CO DALEJ?

Kim można zostać po ukończeniu klasy humanistycznej? Studentem prawa, administracji, dziennikarstwa, socjologii, kulturoznawstwa, historii, politologii, pedagogiki, psychologii, studiów filologicznych, artystycznych (szkoła teatralna i filmowa) i wielu innych kierunków humanistycznych. 

Języki obce

(dwa do wyboru)

język angielski lub język hiszpański lub język niemiecki

PRZEDMIOTY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA

obowiązkowo - język polski

dodatkowo do wyboru – jeden lub dwa spośród: język obcy, matematyka, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

Przedmioty   punktowane

w procesie rekrutacji

język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena spośród ocen z dwóch języków), historia

INFORMACJE DODATKOWE

- Uczestnictwo w zajęciach umożliwiających poznanie warsztatu pracy dziennikarza i sposobów przetwarzania multimediów, a także w warsztatach teatralnych.

- Kształcenie kompetencji społecznych, ułatwiających późniejsze odnalezienie się na nowoczesnym rynku pracy.

- Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Informatyki PWSZ w Nysie z zakresu wykorzystania nowych technologii, sposobów dystrybuowania i przetwarzania treści multimedialnych, tworzenia i zarządzania usługami WEB.

- Uczestnictwo w wykładach o tematyce historycznej i społecznej prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytucji kultury.

- Udział w spotkaniach z m.in. poetami, aktorami, prawnikami, etykami, politykami.

 

Adres ePUAP

/UMOtmuchow/SkrytkaESP

Covid

covid

Kanał YT

 

yb1

Najnowsze filmiki z uroczystości szkolnych na kanale YouTube

1. Dni Otwarte

2. Zakonczenie klas maturalnych

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK

Wolny moduł

Native RTL Support

Sport szkolny

Easy to start

Free business joomla templates