Polish Czech English German Italian Russian

See other templatesOpolska E-szkoła

HomeO szkoleDyrekcjarekrutqcja2022KLASA STRAŻACKA

Rekrutacja 2023/2024

  film

 

rekrutacja 2023

REKRUTACJA 

2023/2024

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

W roku szkolnym 2023/2024 kształcić będziemy w:

 

- Liceum Ogólnokształcącym, klasie

 

- humanistycznej

 

- politechnicznej

 

- językowej

 

- ratownictwa medycznego i promocji zdrowia

 

- strażackiej

 

- Technikum Informatycznym

 

-  Technikum Geodezyjnym

 

- Branżowej Szkole I Stopnia (wielozawodowa)

 

Podania (pdf)

szkoła branżowa

liceum

technikum

zaświadczenie i skierowanie do pracodawcy (szkoła branżowa)

KLASA STRAŻACKA

KLASA STRAŻACKA

DLA KOGO?

Marzysz, aby zostać strażakiem? Masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do tego zawodu? Cieszysz się dobrym stanem zdrowia? Twoją mocną stroną jest zdolność analitycznego myślenia? Chcesz poznać smak strażackiej służby, ale też zdobyć wiedzę i umiejętności? Wybierz klasę strażacką!

CO DALEJ?

Wybierając klasę strażacką, masz dużo większą szansę na rozpoczęcie służby lub nauki w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma też przeszkód w kontynuowaniu nauki w szkołach policyjnych czy uczelniach wojskowych. Możesz studiować na kierunkach politechnicznych czy uniwersyteckich takich, np. jak: ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, AWF (wychowanie fizyczne), bezpieczeństwo wewnętrzne (m.in. bezpieczeństwo: przeciwpożarowe, publiczne, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych).

Języki obce (dwa do wyboru)

język angielski lub język hiszpański lub język niemiecki

PRZEDMIOTY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA

obowiązkowo: chemia

dodatkowo do wyboru – jeden lub dwa spośród: język polski, język obcy, matematyka, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena spośród ocen z dwóch języków), chemia

INFORMACJE DODATKOWE

- Dodatkowy przedmiot - podstawy pożarnictwa (zagadnienia m.in. organizacyjno - prawne podstawy ochrony przeciwpożarowej, struktura organizacyjna i zadania PSP, zarządzanie kryzysowe, zasady działań ratowniczych i prowadzenia akcji gaśniczych, budowa i obsługa sprzętu gaśniczego i ratowniczego itp.).

- Zajęcia sprawnościowo - wytrzymałościowe przygotowujące do zawodu strażaka.

-Kurs przygotowujący do zawodu strażaka (dla wszystkich zainteresowanych uczniów).

- Współpraca z komendą powiatową i lokalnymi OSP (służba w szeregach OSP, umundurowanie), wyjazdy do jednostek straży pożarnej.

- Możliwość udziału w zajęciach edukacyjnych z zakresu: pływania, sportów walki, narciarstwa.

- Zajęcia teoretyczne w pomieszczeniach szkoły, natomiast zajęcia praktyczne w budynkach na bazie sprzętu jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP i OSP.

- Przeprowadzenie w trakcie nauki kursu podstawowego – strażaka ratownika OSP.

- Przygotowanie uczniów do udziału w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodów strażackich.

 

Adres ePUAP

/UMOtmuchow/SkrytkaESP

Covid

covid

Kanał YT

 

yb1

Najnowsze filmiki z uroczystości szkolnych na kanale YouTube

1. Dni Otwarte

2. Zakonczenie klas maturalnych

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK

Wolny moduł

Native RTL Support

Sport szkolny

Easy to start

Free business joomla templates