KLASA STRAŻACKA

KLASA STRAŻACKA

DLA KOGO?

Marzysz, aby zostać strażakiem? Masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do tego zawodu? Cieszysz się dobrym stanem zdrowia? Twoją mocną stroną jest zdolność analitycznego myślenia? Chcesz poznać smak strażackiej służby, ale też zdobyć wiedzę i umiejętności? Wybierz klasę strażacką!

CO DALEJ?

Wybierając klasę strażacką, masz dużo większą szansę na rozpoczęcie służby lub nauki w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma też przeszkód w kontynuowaniu nauki w szkołach policyjnych czy uczelniach wojskowych. Możesz studiować na kierunkach politechnicznych czy uniwersyteckich takich, np. jak: ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, AWF (wychowanie fizyczne), bezpieczeństwo wewnętrzne (m.in. bezpieczeństwo: przeciwpożarowe, publiczne, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych).

Języki obce (dwa do wyboru)

język angielski lub język hiszpański lub język niemiecki

PRZEDMIOTY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA

obowiązkowo: chemia

dodatkowo do wyboru – jeden lub dwa spośród: język polski, język obcy, matematyka, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena spośród ocen z dwóch języków), chemia

INFORMACJE DODATKOWE

- Dodatkowy przedmiot - podstawy pożarnictwa (zagadnienia m.in. organizacyjno - prawne podstawy ochrony przeciwpożarowej, struktura organizacyjna i zadania PSP, zarządzanie kryzysowe, zasady działań ratowniczych i prowadzenia akcji gaśniczych, budowa i obsługa sprzętu gaśniczego i ratowniczego itp.).

- Zajęcia sprawnościowo - wytrzymałościowe przygotowujące do zawodu strażaka.

-Kurs przygotowujący do zawodu strażaka (dla wszystkich zainteresowanych uczniów).

- Współpraca z komendą powiatową i lokalnymi OSP (służba w szeregach OSP, umundurowanie), wyjazdy do jednostek straży pożarnej.

- Możliwość udziału w zajęciach edukacyjnych z zakresu: pływania, sportów walki, narciarstwa.

- Zajęcia teoretyczne w pomieszczeniach szkoły, natomiast zajęcia praktyczne w budynkach na bazie sprzętu jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP i OSP.

- Przeprowadzenie w trakcie nauki kursu podstawowego – strażaka ratownika OSP.

- Przygotowanie uczniów do udziału w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodów strażackich.