Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół w Otmuchowie - mgr Leszek Podruczny

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Otmuchowie - mgr Renata Lichowicz

Sekretariat - Ewa Skirewska