Duplikaty dokumentów

INFORMACJA:

Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych:

  1. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1282).

W celu uzyskania duplikatu dokumentu należy złożyć podanie wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres ul. Krakowska 36, 48-385 Otmuchów.

Opłata za wydanie jednego dokumentu wynosi:

– Duplikat świadectwa – 26,00 zł

– Duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł

Opłaty należy dokonać na konto bankowe Zespołu Szkół w Otmuchowie:

87 8872 0003 0000 0403 2000 0070

pobierz:

duplikat świadectwa

duplikat legitymacji szkolnej